วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  15
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ  :  จัดพุ่มกฐิน  ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนาโรงเรียน  ตักรบาตรในตอนเช้า  ร่วมพิธีสงฆ์หลังจากเคารพธงชาติ  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่  4  จัดทำโครงงาน
ปัญหาและอุปสรรค  :  ลำดับขั้นตอนการทำพิธีในงานสถาปนาโรงเรียน
สิ่งที่ได้รับ  :  การร่วมกิจกรรมที่สำคัญกับทางโรงเรียน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น